WAKAF SURAU PPAM JINTAN, PRESINT 16, PUTRAJAYA

RM580.00 Sasaran RM2,000,000.00
0.03%

Pembinaan Surau Jintan ini bakal memberikan keselesaan dan kemudahan kepada penduduk dan kawasan sekitar surau di PPAM Jintan, Presint 16, Putrajaya. Pembinaan surau ini kelak bakal dilengkapi dengan kemudahan asas seperti Bilik IMam, Bilik PA System, Stor, Ruang Tandas dan Bilik Wudhu'.


Dengan adanya surau yang lengkap ini, akan menggalakkan lagi kehadiran penduduk untuk solat secara berjemaah, menghadiri majlis kuliah, pembelajaran Al-Quran dan kelas Fardhu Ain. Selain itu, dengan adanya surau baru ini, penduduk di PPAM Jintan akan dapat saling mengenali di antara satu sama lain dan akan mewujudkan suasana yang harmoni dan kondusif.dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
364 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00