WAKAF MASJID BARU TAMAN SALAK JAYA

RM1,772.00 Sasaran RM12,000,000.00
0.01%

Pembangunan Masjid Taman Salak Jaya ini bakal menggantikan Madrasah Al-Khairiah, Taman Salak Jaya. Cadangan masjid ini beralih ke tapak baru iaitu Lot 57326 dan Lot 481523 di Taman Salak Jaya. Kedua-dua lot tanah tersebut telah diberimilik dan diwartakan kepada MAIWP. Pembinaan ke atas kedua-dua hartanah ini telah mengambilkira pembinaan masjid, Sekolah Rendah Agama, Tadika Islam atau uang bersesuaian dengan keperluan kariah setempat.


Pembinaan masjid ini bakal memberikan keselesaan dan kemudahan kepada 6,730 orang penduduk yang tinggal di Taman Salak Jaya dan kawasan sekitarnya. Keperluan pembinaan masjid ini adalah sangat penting dalam melahirkan suasana yang lebih kondusif dan selesa kepada para jemaah untuk memunaikan solat fardhu dan melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan.


dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
389 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00