WAKAF PERUMAHAN / HARTANAH

RM6,540.00 Sasaran RM2,650,000.00
0.25%

Projek usahasama bersama Khadijah International Waqf (L) Foundation merancang untuk membeli 5 unit pangsapuri di Plaza RAH, Kampung Baru sebagai harta / aset wakaf untuk memberi kemudahan kepada golongan yang memerlukan tempat tinggal sementara dari kalangan keluarga asnaf dan B40 yang mempunyai anak (terutamanya penghidap barah) yang dimasukkan ke Hospital Kuala Lumpur.

 

dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
637 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00