WAKAF MASJID AL-GHUFRAN, PINGGIR TAMAN TUN DR. ISMAIL, KUALA LUMPUR.

RM2,722.00 Sasaran RM236,313,830.00
0.00%

Masjid Al-Ghufran ini merupakan sebuah Balai Islam yang telah ditubuhkan pada 6 April 1993 dan telah berkembang menjadi sebuah masjid sekitar tahun 1998. Pembinaan Masjid Al-Ghufran ini merupakan hasil sumbangan dari orang ramai.


Bangunan Masjid Al-Ghufran sedia ada ini dilengkapi dengan kemudahan 30 kamar musafir, Sekolah Agama Al-Ghufran, dewan persidangan, dewan makan, kafeteria dan ruang pejabat yang disewakan kepada orang ramai. Masjid Al-Ghufran ini telah diiktiraf sebagai salah satu paling aktif dan diberi taraf 5 bintang oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pada tahun 2019.


Pembangunan Strategik Islamic Hub ini akan dijalankan secara berfasa antaranya adalah dengan membaikpulih bangunan Masjid Al-Ghufran sedia ada, pembinaan rumah kedai dan parkir bertingkat.


dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
474 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00