TABUNG WAKAF BENCANA

RM340.00 Sasaran RM0.00
0.00%

Tabung Wakaf Bencana Wilayah Persekutuan ialah untuk menyokong usaha pihak MAIWP merealisasikan hasrat pengagihan manfaat mahupun dana wakaf bagi tujuan kecemasan dan lain-lain perkara berkaitan.


Antara tujuan tabung bencana ini ialah penyediaan barangan, aset awam untuk keperluan selepas bencana dan membaikpulih barangan atau aset awam terutamanya masjid atau surau yang terkesan akibat bencana.

dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
701 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00