TABUNG WAKAF PENDIDIKAN

RM5,362.00 Sasaran RM8,100,000.00
0.07%

Tabung Wakaf Pendidikan ini diwujudkan bagi tujuan penyediaan sumber kewangan untuk kelengkapan dan peralatan pengajian yang bersesuaian seperti komputer riba, tablet, smartboard dan barangan keperluan berkaitan pendidikan. Disamping itu juga, Tabung Wakaf Pendidikan ini diwujudkan bagi tujuan penyediaan sumber kewangan untuk program-program wakaf pendidikan.


Pelaksanaan Projek Rintis Tabung Wakaf Pendidikan di Wilayah Persekutuan - Permulaan projek ini tertumpu kepada pelajar Kolej Profesional Baitulmal Kuala Lumpur (KPBKL) dan Kolej Universiti Antarabangsa MAIWP (UCMI) yang layak mendapatkan komputer riba sebagai alat bantuan pembelajaran.


dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
637 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00