WAKAF SURAU AN-NAJAH, PRESINT 9, PUTRAJAYA

RM11,207.00 Sasaran RM102,000.00
10.99%

Bangunan Surau An-Najah terletak bersebelahan dengan Sekolah Rendah Agama Al-Najah dan didirikan di atas lot 562 yang berkeluasan 1.617 hektar. Surau An-Najah telah didaftarkan sebagai surau di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) pada 5 Mei 2011. SAN telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Mejar Jeneral Dato' Seri Jamil Khir bin Haji Baharom (B), Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada 23 Jun 2011. 


Keluasan binaan bangunan surau ini ialah 5,000 kaki persegi dan mampu menampung jemaah sekitar 400 orang pada satu-satu masa manakala kawasan luar dewan solat pula boleh menampung sekitar 200 orang jemaah. Pihak Surau An-Najah telah menyatakan hasrat untuk membuat pengubahsuaian dan menaiktaraf perkarangan luar dewan solat dengan memasang dinding kaca secara tertutup. Ia bertujuan memberi keselesaan kepada jemaah untuk beribadah di sekitar luar dewan solat. 

Surau An-Najah juga berhasrat untuk membina bangunan tambahan (bilik pengajian Muslim) dan pembelian sistem siar raya (PA system) yang baru. Pengubahsuaian dan menaiktaraf Surau An-Najah ini bakal memberi keselesaan kepada 600 orang jemaah termasuk di luar perkarangan dewan solat dan memberi kemudahan tempat yang selesa kepada para guru dan para pelajar di Sekolah Rendah Agama An-Najah untuk melaksanakan aktiviti amali bagi subjek Pendidikan Islam. 

dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
696 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00