WAKAF SURAU AL-AMIN, TAMAN ROWTHER, KUALA LUMPUR

RM9,292.00 Sasaran RM3,200,000.00
0.29%

Cadangan pembangunan Surau Al-Amin, Taman Rowther ini merupakan cetusan idea usahasama Pergerakan Belia India Muslim Malaysia (GEPIMA) dan Kawasan Rukun Tetangga (KRT) Taman Rowther. 


Tapak cadangan pembangunan surau ini terletak di atas Lot No. 62819, Jalan Batu Jauhar 1, Taman Rowther, 68100 Kuala Lumpur milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP) yang berkeluasan 1,012 meter persegi.


Pembangunan surau ini bakal dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas seperti ruang solat jemaah, ruang majlis-majlis kuliah, ruang pembelajaran Al-Quran dan Fardhu Ain, kenduri, ibadat korban dan sebagainya.

dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
782 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00