WAKAF SURAU AL-ITTIFAQIYYAH, PRESINT 8E, PUTRAJAYA

RM9,840.00 Sasaran RM4,500,000.00
0.22%

Kawasan penempatan Presint 8E, Putrajaya mulai diduduki pada tahun 2022. Penempatan ini menempatkan seramai 5,000 orang penduduk dan 99% daripadanya adalah beragama Islam. Tapak yang dicadangkan bagi pembangunan ini adalah di atas Lot 1000, Geran 3544, Presint 8E, Putrajaya yang dimiliki oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP). Keluasan tanah ini adalah 2,125 meter persegi.


Keperluan pembinaan Surau Al-Ittifaqiyyah ini adalah sangat penting bagi menjamin keselesaan dalam melaksanakan ibadah dan aktiviti keagamaan untuk warga sekolah. Menyediakan kemudahan yang lebih selesa kepada warga sekolah yang hadir untuk beribadah di surau.

dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
782 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00