PEMBELIAN PERALATAN PERUBATAN & KELENGKAPAN FASILITI, HOSPITAL KUALA LUMPUR (HKL)

RM1,640.00 Sasaran RM1,689,940.00
0.10%

Dana wakaf tunai kesihatan diperlukan segera bagi pembelian peralatan perubatan kritikal dan kelengkapan fasiliti yang amat diperlukan oleh Hospital Kuala Lumpur (HKL). Pelbagai kemudahan peralatan ini dapat dimanfaatkan dan memberi keselesaan yang lebih baik kepada pesakit dan pelbagai latar belakang masyarakat. Antara peralatan ialah Body Composition Analyzer, Electro Micro Drill & Saw, Dental Radiography-Intra Oral, Centrifuge, Portable Ultrasound Machine, X-Ray Unit, Autoclave, Transfer Board, Hemodialysis Machine, Drying Cabinet, Flexible Denture Injection Machine, Biofeedback Machine, Slit Lamp, Peritoneal Dialysis, Pd Cycler, Lingwaves Voice Clinic Suite Pro, Ventilator dan Bronchoscope.

dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
90 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00