WAKAF MASJID ANAS BIN MALIK, KAMPUNG SELAYANG LAMA, KUALA LUMPUR

RM20,460.00 Sasaran RM10,000,000.00
0.20%

Sebuah masjid lama yang telah dibina di tahun 1960 dan telah dirasmikan pada 8 Oktober 1961 oleh Almarhum TYT Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia Pertama dan Bapa Kemerdekaan Tanah Melayu. Walaupun masjid tersebut berkeadaan uzur, ianya masih boleh digunakan sehingga kini tanpa sebarang perubahan dilakukan kepada struktur dan rekabentuk asal bangunannya.

Sebelumnya dikenali sebagai Masjid Jamek Kampung Selayang dan kini dinamakan sebagai Masjid Anas Bin Malik. Rentetan dari pembangunan pesat setempat, masjid ini tidak lagi dapat menampung bilangan jemaah yang kian bertambah dari semasa ke semasa. Justeru, masjid ini akan dibangunkan semula bagi memberi keselesaan kepada jemaah untuk melaksanakan aktiviti solat secara berjemaah dan aktiviti setempat.


dilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
807 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00