WAKAF TUNAI AM

RM81,733.00 Sasaran RM0.00
0.00%

Wakaf Tunai dengan sendirinya boleh dianggap sebagai harta wakaf tanpa perlu menukarkan kepada harta kekal dengan syarat nilai asal wang yang diwakafkan hendaklah sentiasa diperlihara sifat kekalnya, dikembangkan dan meningkat.


Pewakaf mewakafkan wang tunai untuk tujuan kebajikan Islam semata-mata tanpa ditentukan tujuan yang khusus. Wakaf Tunai Am bagi tujuan manfaat umum mengikut Hukum Syarak. Wakaf Tunai Am ini akan disalurkan kepada 7 sektor manfaat wakaf iaitu :


1. Ekonomi

2. Kesihatan

3. Pendidikan / Ilmu

4. Perumahan dan Hartanah

5. Sosial

6. Sains dan Teknologi

7. Kecemasa dan lain-laindilaksanakan oleh Pusat Pungutan Zakat-MAIWP
788 hari berbaki sebelum kempen tamat
Sila pilih jumlah Wakaf
RM
Tujuan
Jika ruang tujuan tidak dipilih, 'Diri Sendiri' akan dimasukkan sebagai pewakaf
Senarai Nama Pewakaf
Tujuan Nama Pewakaf
Doa Ringkas
Doa adalah terkad kepada 200 aksara sahaja
Akad Perwakilan

* Saya mewakafkan wang bagi kepentingan agama Islam dan Ummah kerana Allah SWT untuk selama-lamanya secara wang tunai kepada Pusat Pungutan Zakat-MAIWP bagi tujuan:

Diri Sendiri

sebanyak RM 0.00

Saya dengan ini juga membenarkan pihak pemegang amanah melaksanakan istibdal bagi perolehan aset kekal menurut hukum syarak.

Maklumat Pembayaran

Sila isi ruangan alamat e-mel jika mahu menerima resit wakaf
Item Jumlah
Nilai Wakaf RM 0.00
Caj Platform RM 1.00
Jumlah RM 0.00
* Caj platform akan dikenakan sebanyak RM 1.00